Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Yên Hợp

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
th.thcsyenhop@gmail.com